Эдийн засаг

You can add some category description here.

Монголбанк: Экспортлох бүтээгдэхүүний тоо буурснаас төлбөрийн тэнцэл алдагдалтай гарч төгрөгийн ханш сулрах дарамт өсөөд байна

Монголбанк: Экспортлох бүтээгдэхүүний тоо буурснаас төлбөрийн тэнцэл алдагдалтай гарч төгрөгийн ханш сулрах дарамт өсөөд байна

Валютын зах зээлтэй холбоотой асуулт хариултыг Төв банк гаргажээ.  -Оросын Холбооны Улсын томоохон банкуудыг Европийн Холбоо олон улсын санхүүгийн систем болох SWIFT-ээс...

Хөгжлийн банкнаас зээл авсан зээлдэгчдийн улс төрийн нөлөө, хамаарлын жагсаалтыг танилцуулав

Хөгжлийн банкнаас зээл авсан зээлдэгчдийн улс төрийн нөлөө, хамаарлын жагсаалтыг танилцуулав

Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шалгалт хийсэн талаарх холбогдох эрх бүхий байгууллагуудын тайлан, мэдээлэлтэй танилцах, холбогдох хууль...

Шинээр