Орон нутаг

Дэлгэрхаан сум шинэ сургууль болон соёлын төвийн барилга зэрэг 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ

Дэлгэрхаан сум шинэ сургууль болон соёлын төвийн барилга зэрэг 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ

Төв аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Төв аймгийн Дэлгэрхаан суманд 160 хүүхдийн шинэ сургуулийн шав тавьж,...

ТӨВ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААРАА ТЭРГҮҮЛЖЭЭ

ТӨВ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААРАА ТЭРГҮҮЛЖЭЭ

Газрын харилцааны өдрийг угтан Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас үйл ажиллагаагаараа тэргүүлсэн аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын...

Зөвлөгөө, лавлагаа мэдээлэл өгөх эрүүл мэндийн байгууллагуудын утсыг толилуулж байнаЗөвлөгөө, лавлагаа мэдээлэл өгөх эрүүл мэндийн байгууллагуудын утсыг толилуулж байна
ADVERTISEMENT

Шинээр