Орон нутаг

Дэлгэрхаан сум шинэ сургууль болон соёлын төвийн барилга зэрэг 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ

Дэлгэрхаан сум шинэ сургууль болон соёлын төвийн барилга зэрэг 4 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ

Төв аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Төв аймгийн Дэлгэрхаан суманд 160 хүүхдийн шинэ сургуулийн шав тавьж,...

Зөвлөгөө, лавлагаа мэдээлэл өгөх эрүүл мэндийн байгууллагуудын утсыг толилуулж байнаЗөвлөгөө, лавлагаа мэдээлэл өгөх эрүүл мэндийн байгууллагуудын утсыг толилуулж байна
ADVERTISEMENT

Шинээр